• turkish english german arabic russian franches spainSERVİS DETAYLARI

KESİM SERVİSİ


Metal malzemelerin lazer kesimi

Metallerin lazer kesiminde iki ana kesme tekniği vardır.
 
1. Füzyon kesim
2. Alevli kesim
 
Lazerle Füzyon Kesim işlemi, parçaların son işleme gerek duyulmadan yüksek optik gereklilikleri karşılaması istenen durumda kullanılır. Füzyon kesmede lazer ışını metali tüm kesme hattında eritirken, yüksek basınçta etkisiz bir gaz akışı, ergimiş malzemeyi kesme boşluğundan dışarı doğru üfler. Lazerle füzyon kesim işlemi, reaksiyonları inhibe eden azot veya argon soy gazlarını kullanır. Soy gazlar, oyukta bulunan erimiş metalle reaksiyona girmez, ancak üfler ve uzaklaştırır. Kullanılan bu soy gazlar malzemeyi soğutur ve kesme kenarında oksidasyonu önler. Tamamen oksit içermeyen kesilmiş kenar avantajı sağlayan füzyon kesim işlemi, temiz, parlak, cürufsuz kenarlar oluşturduğu için yüksek alaşımlı çelik, paslanmaz çelik ve alüminyum kesiminde kullanılmaktadır.
 
Lazer Alevli Kesim işlemi, yüksek kesme hızlarına, kalın levhaların ve yumuşak çeliğin işlenmesine olanak tanır. Alevli kesmede, lazer ışını metal yüzeyini istenen kesim hattı boyunca belli bir sıcaklığın üzerine ısıtmaktadır. Kesme gazı olarak oksijen kullanılır ve kesme boşluğuna üflenir. Burada ekzotermik bir reaksiyona neden olur ve metali eritir. Bu oksidasyon daha fazla enerji yayar ve lazer ışınını destekleyerek kesime yardımcı olur. Alevli kesim işlemi, füzyon kesim işleminden daha hızlıdır, ancak geriye bıraktığı kesim kenarı oksit kaplıdır ve dolayısıyla füzyon kesim yönteminin kesim kenarı kalitesi daha iyidir.Canlı DestekMerhaba, size daha hızlı yanıt verebilmemiz için aşağıdaki iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz.